Luchtreiniging op het werk

Op het werk

Denk aan ademen, zelfs op het werk!

De zuurstof die aanwezig is in de lucht in kantoren wordt geleidelijk verbruikt, terwijl door ademhaling en menselijke transpiratie enkele componenten in de lucht vrijkomen, zoals kooldioxide en organische stoffen (geuren en bacteriën).

Bij onvoldoende ventilatie neigt de binnenluchtkwaliteit te verslechteren als gevolg van de aanwezigheid en ophoping van vervuilende stoffen: de eigenschappen van deze stoffen veranderen de normale samenstelling of fysische toestand en veranderen de gezondheid van de lucht (muffe lucht).

Door frisse lucht in te ademen, leeft u beter en verhoogt u uw productiviteit

Jonix-apparaten helpen om milieuverontreinigende stoffen en geuren te verwijderen en de lucht schoner en gezonder te maken.

Welk product?

Jonix Cube

In kantoren, om door mensen, meubels, apparaten en materialen veroorzaakte verontreinigingen te verwijderen, om de verspreiding van infectieziekten te verminderen en werkgerelateerde stress te verminderen.

Jonix Cube luchtreinigers in wit en zwart
Jonix Mate collectie

Jonix Minimate, Mate en Maximate

In kantoren, om vluchtige organische stoffen (VOS) te elimineren die worden uitgestoten door printers en meubels, om de ademhalingsfunctie te verbeteren, de verspreiding van infectieziekten te verminderen en werkgerelateerde stress te verminderen.

Luchtreiniging op het werk
Cube in de keuken met vrouw die bezig is op haar tablet
  • JONIX products are certified:

    JONIX products are certified:

    Biosafe Certificering